enzh-hant

TG-1000A/TG-1000B

 • empertech-tg-1000a-1000b-o
 • Model TG-1000A TG-1000B
  Input (MIC) MIC: 600Ω, 5 mV, unbalanced BALANCE: 10 kΩ, 10 mV, balanced
  Input (LINE) LINE: 10 kΩ, 330 mV, unbalanced /
  OUTPUT 10 kΩ, 10 mV, balanced Output 1,2,3: 10 kΩ, 1.5 V, unbalanced
  Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (± 1dB) 45 Hz – 20 kHz (± 1dB)
  THD <0.01% at 1 kHz
  S/N >80 dB
  Indicator “POWER”
  Power DC 24V or AC 22-24V
  Power consumption 0.5A
  Unit dimension 42 (H) × 147 (W) × 118 (D) mm
  Packing dimension 65 (H) × 147 (W) × 215 (D) mm
  Net weight 0.8 kg
  Gross weight 1.3 kg